REGISTERBESKRIVNING


Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
Datum: 01.11.2012

 

1. Registeransvarig

PO-Yhtiö Oy
Nosturintie 2, 60550 Nurmo
Finland
telefon +3586 4144567
info@kartingshop.fi

 

2. Person ansvarig för registerärenden

och/eller kontaktperson

Petri Ovaska, petri.ovaska@maranellokart.fi
+3586 4144567
Nosturintie 2, 60550 Nurmo
Finland

 

3. Registrets namn

PO-Yhtiöt Oy:s konsument –och kundregister

 

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter (registrets användningsändamål)

Kartingshop.se är en finsk webbutik.
 
I registret finns endast registrerade kunders personuppgifter.
 
Uppgifterna används för att upprätthålla kundrelationer och vidareutveckla företagsverksamheten.
 
Funktioner för att upprätthålla kundrelationen:
- leverans av produkter
- fakturering och kontroll av betalningar
- informering och marknadsföring
- och övriga motsvarande funktioner
 
Funktioner för vidareutveckling av företagsverksamheten:
- utveckling av tjänsten
- förbättring av kundtjänsterna
- marknadsundersökningar
- och övriga motsvarande funktioner

 

5. Registrets innehåll

I kundregistret kan till exempel lagras följande uppgifter:
- kundens kontaktuppgifter (namn, födelsetid, adress, telefonnummer, epostadress)
- beställningar, köp, betalningar, annulleringar, returneringar, kundtjänstuppgifter, intresseanmälan, tävlings- och lotterisvar
- godkännande – eller förbud av direktmarknadsföring
- och övriga motsvarande uppgifter

 

6. Stadgeenliga informationskällor

Uppgifterna fås av kunden själv i samband med att denna registrerar sig på tjänsten. Dessutom grundar sig uppgifterna på kundens beställningar, deltagande, användning av produkter och tjänster och liknande funktioner.

 

7. Stadgeenligt översändande av personuppgifter till stater utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifterna överlämnas inte till någon tredje part.

 

 

8. Principer för skydd av uppgifterna

Personuppgifterna lagras i en skyddad databas, som endast administratörerna av Kartingshop.se webbutiken har tillgång till. Användarna har ett eget användar-ID och lösenord som krävs för inloggning och tystnadsplikt.