Betalning med faktura och delbetalning

Faktura

Svea Ekonomi erbjuder dig ett enkelt och säkert alternativ att betala ditt inköp på faktura.

Då du väljer att betala ditt inköp på faktura kommer du alltid att ha minst 14 dagar betalningstid. Köparen måste ha fyllt 21 år. Dröjsmålsränta går enligt räntelagen, dvs 7 % + räntesats. För påminnelse debiterar vi fem (5) euro.

Du kan se dina öppna fakturor från Mina Sidor.

Användningen av Svea Ekonomis betalningsmetoder kräver ett godkänt kreditbeslut. När du ansöker om en kredit, ger du tillstånd att begära information från andra långivare på Suomen Asiakastieto Oy system för konsumentkreditinformation. Vi kommer också att kontrollera sökandens kreditinformation. En kund med ett negativt kreditbeslut har rätt att ansöka om ett nytt kreditbeslut på grund av ytterligare information genom att kontakta Svea Ekonomis kundservice.

Dela upp fakturan behändigt in i mindre månadsrater

Köpskredit är en engångs kredit som ger dig möjligheten att dela upp fakturan till rater som passar dig bäst. Om du vill betala fakturan i mindre rater, skall du godkänna villkoren för köpskredit som medföljer fakturan. När du har godkänt villkoren och returnerat köpskreditavtalet signerat till oss, kan du betala minimum summan som anges på fakturan. Du kan betala hela köpskrediten när som helst utan extra avgifter för outnyttjad kredit.

Du kan kolla igenom villkoren på förhand härifrån: Allmänna villkor och Standardiserad europisk konsmentkreditinformation.

Delbetalning

Delbetalning är en engångs kredit, med vilken du kan betala inköpet på en betalningsperiod som passar dig bäst och med en fast månadsrat. Du kan välja det lämpligaste betalningsalternativet från alternativen som erbjuds i nätbutiken. Köparen måste ha fyllt 21 år.

Du kan se dina öppna krediter från Mina Sidor.

Du kan kolla igenom villkoren på förhand härifrån (på finska): Allmänna villkor och Standardiserad europisk konsmentkreditinformation.

Användningen av Svea Ekonomis betalningsmetoder kräver ett godkänt kreditbeslut. När du ansöker om en kredit, ger du tillstånd att begära information från andra långivare på Suomen Asiakastieto Oys system för konsumentkreditinformation. Vi kommer också att kontrollera sökandens kreditinformation. En kund med ett negativt kreditbeslut har rätt att ansöka om ett nytt kreditbeslut på grund av ytterligare information genom att kontakta Svea Ekonomis kundservice.

Betalning med B2B faktura

Svea Ekonomi erbjuder ditt företag möjligheten att göra inköp mot faktura med 14 dagars betaltid. Kreditgivaren för B2B-faktura är Svea Ekonomi Ab filial i Finland. Observera följande:

  • Webbhandlanden står för ett eventuellt faktureringstillägg.
  • Du kan välja B2B-faktura som betalsätt när värdet på dina inköp överstiger 5 euro och uppgår till högst 2000 euro. Summan kan vara större om detta avtalats mellan nätbutiken och Svea. Uppdatera summan vid behov.
  • Om du som betalalternativ väljer B2B-faktura, kontrollerar vi företagets uppgifter mot FO-numret och genom identifiering med TUPAS bekräftar du att du har rätt att göra inköp i företagets namn. Inköpet levereras till företagets officiella adress.
  • Betalningsvillkoret är 14 dagar. Dröjsmålsräntan är 7 % + referensräntan enligt räntelagen.
  • Vi debiterar 5 euro för betalningspåminnelser.
  • Personen som gör beställningen skall ha fyllt 18 år.

 

Kontaktuppgifter och kundservice

Om du har frågor angående faktura eller delbetalning, kan du vara i kontakt med vår kundservice 09 4242 3330 (mo-th 8-18, fr 8–17) eller genom kontaktformulären.

Du kan se dina öppna krediter från Mina Sidor.

Svea Ekonomi följer lagen om personuppgifter. Läs vår sekretesspolicy här. För mera information om distansförsäljning och näthandel hittar ni på Svea Ekonomis nätsidor eller Konkurrens- och konsumentverkets nätsidor.

Svea Ekonomi / Betalningslösningar
Mechelingatan 1 a
00180 Helsingfors
www.sveapayments.fi